Klimatlägesrapporter

Klimat/Corona en tredje rapport sep 2020

Klimatrapportsep2020

Klimat/Corona en andra rapport juli 2020

Corona klimat uppdatering juli 2020 Fortfarande är Klimatet i kris

Klimat/Corona nyheter Mars 2020

En rapport CoronaKlimat Som beskriver hur pandemin påverkar klimatfrågan

 

Klimat nytt JUL 2019

Hej och God Jul! ( med alla larmrapporter?)
En rad larmrapporter att läsa in

SMHI dec 2019 Allvarligt läge inför COP 25 baserat bl.a. på Rapport från WMO

FN  2019 UN Gap report  en bra sammanfattning med utsläpps diagram fån hela världen
SvD dec 2019 Lennart Bengtsson Den (ö)kände Klimat professorn i en tänkvärd debattartikel

CO2 mätning i skogen bla för att studera skogens kolsänka och kontinuitetsskogsbruk

2017 Anders Lindroth från Lund  ger en illustrativ instruktion av Skogsbruk kanske en föreläsare för konferens 2021? Lyssna  och se filmen!
oktober 2018 Vetenskapsradion Koldioxidupptaget  i skogen minskar vid värmebölja, ICOS mätningar
ICOS portal  EU bygger nu upp ett omfattande nätverk och bla CO2 mätdata med tidsserier, insamlingar från skogen och andra platser i Europa, den här är nog ett eldorado för intresserade!
Vi närmar oss slutet av 2019 hur är dagsläget för några viktiga parametrar?
Globaluppvärmning 8 dec 2019 Denna dag var globala uppvärmningen hög 0,7 grader, legat mellan 0,5-0,7 hela senhösten. Kolla uppvärmningen i Antarktis !
Isläggningen i Arktis bassängen fortsätter men på en lägre nivå än förra året
 Copernicus Skogs och Gräsbänder EU:s nya satellitsändningar, klicka på MODIS och VIIRS för aktuella bränder och lite högre upp Fire Danger Forecast för att  se torka och brandvarning

Veckoutskick början av maj 2019

 Positiva Nyheter

 • Vindkraften  snart 25% av el prod Prognosen visar hög tillväxt i svensk vindenergi
 • Koldioxidbudgetar vinner terräng ett pdf på 28 sidor från Blekinge länsstyrelse som ger en bra sammanfattning. Konceptet Koldioxidbudget används av IPCC, EU, Länsstyrelser och Kommuner. Detta borde även vara aktuellt för Örnsköldsviks kommun.
Framtids-Debatt om Negativa utsläpp CCS CarbonCaptureSystem och Naturliga Biologiska mångfalden samt Nätverkskemi
 • Den Naturliga Biologiska mångfalden anges i en Guardian artikel som det bästa sättet att rädda planeten. Många intressanta länkar. IPCC s idéer att satsa på BECCS Bioenergy kombinerat med CCS kräver t.ex. skogsarealer lika stor som halva Indien. Guardian artikel borde läsas och diskuteras i vår styrelsen. Är det Den Naturliga Biologiska  Mångfalden som ska rädda planeten?. Se även Ted föreläsning av Allan Savoy från 2013
 • Nätverkskemi som kan användas för att suga upp vatten ur luft i öknen och kanske i framtiden för att fånga in CO2 ur luften
Klimathoten
Hälsningar/Nils

Veckoutskick 2 jan 2019

Kort summering av läget från framför allt Global Carbon Project

Sammanfattning av Global Carbon Budget 2018 engelsk text bra aktuell omfattande information några exempel se nedan! OBS du kan även välja att titta på PDF filen

 1. Efter tre år av konstant koldioxid utsläpp ökar åter utsläppen, Powerpoint bild 10
 2. Utsläppen kommer från Kina 27%, USA 15% , EU 10% och Indien 7%, Powerpoint bild 12
 3. Carbon budget för olika Scenarier, Powerpoint  bild 39,40, och 41

Högproduktivt Jordbruk krävs 

World Resourses Report engelsk text på 90 sidor , sammanfattades i DN 27 december produktions ökande tekniker som GMO måste tillåtas enligt rapporten
 1. Gen manipulerade tekniker som GMO måste tillåtas
 2. Fundera på om ekologisk odling hindrar klimatåtgärder
 3. Minska köttkonsumtionen

Det finns reaktioner på artikeln (supermiljöbloggen)


Nu märks att USA har stängt ner statsapparaten, NOAA har delvis slagit igen
 1. Koldioxidhalten  i atmosfären fortsätter att öka Kelling curve (NOAA pausad)
 2. Metanhalten uppdaterad 5 December 2018 Därefter pausad av NOAA tills EPA åter är igång?
 3. Uppvärmningen kan fortfarande fås från NASA  (november 0,77 grader över referens, 7:e varmaste ) men inte från  NOAA