Veckonyheter

 Veckoutskick början av maj 2019

 Positiva Nyheter

 • Vindkraften  snart 25% av el prod Prognosen visar hög tillväxt i svensk vindenergi
 • Koldioxidbudgetar vinner terräng ett pdf på 28 sidor från Blekinge länsstyrelse som ger en bra sammanfattning. Konceptet Koldioxidbudget används av IPCC, EU, Länsstyrelser och Kommuner. Detta borde även vara aktuellt för Örnsköldsviks kommun.
Framtids-Debatt om Negativa utsläpp CCS CarbonCaptureSystem och Naturliga Biologiska mångfalden samt Nätverkskemi
 • Den Naturliga Biologiska mångfalden anges i en Guardian artikel som det bästa sättet att rädda planeten. Många intressanta länkar. IPCC s idéer att satsa på BECCS Bioenergy kombinerat med CCS kräver t.ex. skogsarealer lika stor som halva Indien. Guardian artikel borde läsas och diskuteras i vår styrelsen. Är det Den Naturliga Biologiska  Mångfalden som ska rädda planeten?. Se även Ted föreläsning av Allan Savoy från 2013
 • Nätverkskemi som kan användas för att suga upp vatten ur luft i öknen och kanske i framtiden för att fånga in CO2 ur luften
Klimathoten
Hälsningar/Nils

Veckoutskick 2 jan 2019

Kort summering av läget från framför allt Global Carbon Project

Sammanfattning av Global Carbon Budget 2018 engelsk text bra aktuell omfattande information några exempel se nedan! OBS du kan även välja att titta på PDF filen

 1. Efter tre år av konstant koldioxid utsläpp ökar åter utsläppen, Powerpoint bild 10
 2. Utsläppen kommer från Kina 27%, USA 15% , EU 10% och Indien 7%, Powerpoint bild 12
 3. Carbon budget för olika Scenarier, Powerpoint  bild 39,40, och 41

Högproduktivt Jordbruk krävs 

World Resourses Report engelsk text på 90 sidor , sammanfattades i DN 27 december produktions ökande tekniker som GMO måste tillåtas enligt rapporten
 1. Gen manipulerade tekniker som GMO måste tillåtas
 2. Fundera på om ekologisk odling hindrar klimatåtgärder
 3. Minska köttkonsumtionen

Det finns reaktioner på artikeln (supermiljöbloggen)


Nu märks att USA har stängt ner statsapparaten, NOAA har delvis slagit igen
 1. Koldioxidhalten  i atmosfären fortsätter att öka Kelling curve (NOAA pausad)
 2. Metanhalten uppdaterad 5 December 2018 Därefter pausad av NOAA tills EPA åter är igång?
 3. Uppvärmningen kan fortfarande fås från NASA  (november 0,77 grader över referens, 7:e varmaste ) men inte från  NOAA  

Veckoutskick julen 2018

 
Julläsning
 • En varmare värld En bra sammanfattning om koldioxideffekt och klimat  (julläsning) av Naturvårdsverket PDF 7 63 sidor
Regnskogen förstörs

Debatt om klimatåtgärder

Extremväder och uppvärmning
 • Jetström och aerosoler Två storheter som påverkar uppvärmning och extremväder. Nu börjar vetenskapliga artiklar publiceras (obs för nördiga)

Veckoutskick början av december 2018

Klarar vi klimatmålen om nettoutsläpp till 2045?

Den 27 november höll ESO expertgrupp  ett heldagsseminarium i Stockholm med tema, se hela dagens föreläsningar som Webseminarium Hur skall vi klara klimatmålen. Powerpoint bilderna  från en del av föredragen ger en snabba  sammanfattningar

 • IPCC 1.5 graders rappor  Markkuu Rummukainen sammanfattade, där han betonade omställning med stor bredd I Sverige och i Världen nu är nödvändig
 • Minusutsläpp av CO2 Sverige har en enorm potential att skapa minusutsläpp  enligt A Lyngfeldt,  Vi har  stora punktkällor av CO2  från värmekraftverk och massaindustrin,  Det är en billig teknik men det är alltid billigare att minska utsläppen
 • Koldioxid lagring i Norge Norge satsar på att lagra koldioxid i Nordsjön
 • Miljöanpassat  flyg? Bra kort sammanfattning om flyget Göran Finnveden
 • Eldrift passar för alla fordon Kort intressant sammanfattning varför eldrift är bra för Sverige
Klimatläge slutet av november 2018 rapport

Veckoutskick 10 november 2018

IPCC rapport visar att det krävs omedelbara och omfattande insatser för att klara 1,5 graders målet
 
 Mer enahanda väder med klimatförändringarna. Risk för  blockeringar med gråväder, uthålliga skyfall, långvarig torka, värmeböljor och kyla i Norra Europa 
 • Vi kan förvänta oss mer enahanda väder med blockeringarna i jetströmmar enligt Nils Holmquist.
 • Kyliga perioder i t.ex. norra Europa bestäms av Stora Polarvirvelns nedbrytning som inträffar när polerna värms och temperaturskillnaden till ekvatorn minskar
 
Internationella och svenska ansträngningar uppmärksammas. De kan bidra till att underlätta arbete med att minska klimatförändringar
Bioenergi behövs för att klara klimatkrisen

Veckoutskick början av november 2018

Elnäten måste byggas ut när de stora aktörerna etablerar sig i Sverige
Nätet i Mälardalen klarar inte Amazon slukar el
Vi måste klimatanpassa våra städer är budskapet från IPCC
SMHI i Norköping besöktes av 400 när IPCC rapporten presenterades
Allra senaste om  klimatläge 
En sammanställning från Carbon Brief
Uppvärmningen i Nordpolen är remarkabel
Danmarks metrologiska institut har mätt temperaturen ovanför 80 breddgraden sedan 1958 i Nordpolen Tidsserien visar att temperaturen under vinterhalvåret ökar och ligger nu ca 8 grader högre än 1958
Det här måste väl vara en entydig växthusgaseffekt? dvs att utstrålningen bromsas

Veckoutskick 15 oktober 2018

Under veckan kom IPCC rapporten om 1.5 graders målet

IPCC rapport på svenska Vad händer i Sverige nu  (Effekt)  

Beskrivning av begreppet koldioxidbudget och teknik att  ta bort koldioxiden från atmosfären-

En bra kort sammanfattning av koldioxidupptag direkt ur atmosfären  (Klimatfokus)        
Listor över vad svenskar gör och vad vi menar vi borde göra för klimatet  
Lista för att minska sin klimatpåverkan ((Aktuell hållbarhet) (Vi har nog en mer komplett lista inom KliEnBibränsle gruppen)
Varför kan vi inte göra som Norge??
I Norge är elbilförsäljningen  nu 47% vilket är världsrekord (Ny teknik)
Hur länge fortsätter värmen i Arktis ?
Isläggningen i Arktis har bromsats upp Nsidc)
Temperaturen i Nordpolen daglig mätning av DMI (Danmarks väderlekstjänst)
Temperaturavvikelse  jämfört med medelvärde 2002-1958 .Tidsserie av temperatur sedan 1958. Under vinterhalvåret är avvikelsen störst (DMI)
Global temperaturavvikelse (University of Maine)
Lyssna på radio: Klotet 
Klotet onsdagen 10 oktober Lyssna på radio ger en bra heltäckande sammanfattning av läget inom Klimatfrågan den händelserika   vecka; ca 45 min lyssning (SR Klotet)

Veckoutskick 16 september 2018

Värmen och torkan sommaren 2018

 Den extrema värme & torkan sommaren 2018 förklaras av klimatforskare. Jetströmmar, som styr väderutvecklingen försvagas när skillnaden mellan polerna och ekvatorn minskar. Detta menar man kan ge färre väderändringar så att värmeböljor och torka förlängs. Den här mekanismen är nu hett ämne bland klimatforskarna (Postdam institut)

 
Skogsbränderna kräver nytänkande
Skogsbränderna i Europa och Sverige kräver nytänkande. Ökad blandskog och förhindra att  brännbart material ansamlas år efter år diskuteras som en ny strategi. (EFI European Forest Institut)
Positiva signaler om minskning av växthusgasutsläpp
Halvering av Växthusgaser Klimatforskare ser nu ökade möjligheter att  minska utsläppen med 50 % till 2030, men det krävs kraftig politisk ledning och en digital omställning.(Stockholm Res center)
 
US airlines  Detta flygbolag anger nu att man har som mål att minska utsläppen med 50% genom att satsa på biobränsle och minska bränsleförbrukningen
 
Hoten om extremvärme duggar nu tätt
Hot house Planeten riskerar gå mot “hot house” med 3-4 graders uppvärmning och 60 meter havsnivåökning (Stockholm Res center)
 
Dagsläget ang PFAD 
PFAD Ger en sammanfattning av läget 9 augusti  där man bla anger att Neste står bakom försening av förordning om  omklassning av PFAD (Gröna Bilister)

Veckoutskick 20 augusti 2018

Klimatläget & Varningar
Vad händer i Nordpolen? Olika budskap!
Om värmen och torkan i somras
Kommer ny teknik rädda oss?
Veckoutskick första veckan augusti  2018
Vad säger klimatforskare och meteorologer om värmeböljan. 
Enskilda extrema väder händelser är inte relaterade till klimatet,däremot kommer ökad temperatur öka sannolikheten för att flera värmeböljor inträffar. (Martin Hedman)
Ett nytt begrepp kvasistationära jetströmar nämns nu som en orsak till långvariga värmeböljor (Obs engelsk forskningsartikel Nature)
Försvagade kvasistationära jetströmmar bidrar till den långvariga värmeböljor och modellberäkningar visar att uppvärmningen måste stanna vid 2 grader annars finns risk för att temperaturen skenar (Se Nyheter,Johan Rockström)
Kommer torkan leda till elbrist?
gt tillflöde till vattenmagasinen, notera även att Vindenergin är lägre än i fjor
Intensiv debatt om klimatet
 
Omställningen kräver nya grepp

Veckoutskick 16 juli

Quiz Klimatfrågor2018v2.docx

Veckoutskick 12 juli

Allmänt om klimatfrågan nu efter Almedalen 
En tänkvärd artikel om klimatfrågan , nu måste media och politiken våga diskutera klimatförändringar
Kan torkan relateras till den pågående Klimatförändringen
En resonerande artikel från klimat- och meteorolog-  experter om pågående värme och torka och klimatförändringar
 
Palmolja och PFAD frågan lever vidare
Här finns en bra sammanfattning av dagsläget om PFAD och Palmolja med rubriken “måste vara den enskilt dummaste saken vi kan göra inom klimatpolitiken” . I artikeln finns
bra länkar som ger en överblick av läget där man beskriver hur PFAD och Palmolja nu kommer till Sverige genom import från Finland
 
Vikten av att minska köttkonsumtionen

En debattartikel om vår köttkonsumtion och hur vi kan minska belastningen på världens jordar. Växtbaserad produktion kräver mindre mark. En debattartikel med bra länkar

Veckoutskick 25 juni

Fokusera på två DN artiklar om lantbruk och skog
Lantbrukets klimatnytta förbisedd:

https://www.dn.se/debatt/regeringen-och-lrf-inser-inte-jordbrukets-klimatnytta/   En intressant artikel i DN

Vi måste kraftigt öka naturskyddad skog  anser bla Naturskyddsföreningen:

Veckoutskick 18 juni

Den 14 juni togs viktiga beslut i EU, dessutom nyheter från Antarktis , Klimatpolitiska rådet och spännande försök med koldioxid- infångning från Kanada

Reduktion av växthusgaser; EU:s beslut 14 juni kan  jämföras med Sveriges mer ambitiösa mål, se  Euroactiv. En bra svensk sammanfattning  med informativa blockinlägg se  Miljökonsulten Magnus Nilsson

 1. EU kommer inte gå med på att öka andelen förnybar energi över 32%, Tyskland bromsar
 2. Utsläpp från fordonstrafik  fram till 2030  föreslås i EU minska med  14 % . Det kan jämföras med  Sveriges mål på 70%   
 3. EU kommer att sluta använda palmolja för biobränsle från 2030 medan Sverige kommer att sluta använda palmolja redan 2019
 4. Besluten om  palmolja är preliminära eftersom Malaysia och Indonesien  kommer att protestera hos WTO.
 5. Grödobaserad första generationens biobränsle kommer sannolikt tillåtas överstiga 7% i Sverige
 6. Sannolikt kommer även Malaysia och Indonesiens  val av flygplan vara påtryckningsmedel på EU. Länderna kan välja att  köpa plan från Airbus från EU eller från Boeing från USA

Mitten av Juni 2018

 • Kärnkraften i Sverige kommer vara kvar länge än  läge idag. Se bilden nedan som visar att natten till 11 juni  stod kärnkraften för 65% av elproduktionen!
 • Tysklands energiproduktion bygger idag på kol till 40%, men nu planeras tiden för Tysk-kol -avveckling
 • Inför valet: 3 delar Bra sammanfattningar att lyssna på!. Del 1 om minskning av växthusgaser från fordons industrin, där man bla informerar om att Agro Etanol har 90%  koldioxid reduktion  SR Veckomagasinvetenskapsradion,
 • Agro Etanolen exporteras till Tyskland medan  den inhemska Biobränsleproduktionen idag är låg. Vårt biobränsle baseras idag på import och det kommer kanske ta 5 år innan fullskaliga produktionsenheter baserade på skogsrester är på plats.
 • Den svenska klimatpolitiken kritiseras (rent av sågas) av Kevin Andersson, professorn som slutat flyga.  OBS en YouTube föreläsning

Början av juni 2018

 • En ny märklig trend där bussbolag överger biogas för eldrift El istället för biogas. Biogas har ju nollutsläpp
 • Två intressanta blogg artiklar från Svebio  om Etanol; 23 maj och 16 maj om Etanol
 • Den här artikeln diskutera väderläget idag. Meteorolog M Hedberg diskuterar om kvasistationära tillstånd i jetströmmar  kanske kan förklarar att vädertillstånd varar i månader. Mot detta står Mikael Tjernström på SMHI som menar vi måste vänta och se om detta är naturliga variationer. Den stigande värmen innebär dock att maxtemperatur vid värmeböljor blir högre
 • Smältsäsongen på Grönland startar nu Grönland Glaciär idag 

Slutet av maj 2018

 • Först två tänkvärda debattinlägg från Svenska Dagbladet och Dagens industri. De betonar att Sverige har ett unikt läge  som vi skall vårda. De två historiska besluten är Det klimatpolitiska ramverket och Energiöverenskommelsen. Det tvingar även kommande regeringar att agera i Klimatfrågan. SVD Debatt och  Dagensindustri hållbart
 • Uppvärmningen fortsätter och oceanerna lagrar alltmer värme i havsdjupen. (se figurerna 1
 •  Är värmeböljan vi har nu en väderhändelse eller effekt av klimat- jag tror att ingen vet, Sverige är just nu extremt gynnat (eller drabbat av) värmebölja. Bilden visar läget 28 maj
 • Nu börjar det röra på sig ordentligt när det gäller inhemsk produktion av Biobränsle. Sekab är med i ett EU finansierat samarbetsprojekt om flygbränsle  SekabEU.
 • Preem, Rottneros tillsamman med Uppsala företaget Runfuel l tar fram teknik för att använda svartlut/lignin för tillverkning av Biobränsle  lignol