Om Klimatfrågan

Klimatavtalet i Paris är i hamn, nu hänger det på att alla länder minskar användningen av fossil energi 

Målet med hemsidan är att på internet hitta relevant och aktuell information om Klimatfrågan. Ämnesområden  placeras i separata avsnitt för att underlätta för besökaren att snabbt hitta  information man söker, se menyerna överst.

Bakgrund:

Klimatavtalet undertecknades i oktober 2016. Världens länder har enats att uppvärmningen skall hållas under 2 grader och man sträva att begränsa den till 1,5 grader. Dessutom skall länderna vart femte år från 2018 avstämma sina åtagande och se till att utsläppen av växthusgaser minskar enligt plan. Vi  anstränger oss att uppfylla Sveriges klimatlag

Koldioxidutsläppen fortsätter att öka, och ansträngningar att minska utsläppen. räcker inte och tiden börjar rinna ut.  Eftersom koldioxiden har så lång uppehållstid i atmosfären kommer det ta tid innan halten i atmosfären till en början slutar växa och så småningom börjar minska. För att detta skall ske krävs att utsläppen minskar kraftigt de närmaste åren och närmar sig noll till 2050. På sikt kommer detta förhoppningsvis leda till att temperaturen stabiliseras. Världens klimatforskare kommer noga följa denna utveckling, som registreras med omfattande världsomspännande mätningar Forskare anser klimatnödläge gäller . Intresserade kan under avsnittet Klimathotet följa dessa mätningar och analyser via hemsidor på internet.

Vi måste ersätta olja och kol med förnybar energi som vind-, sol- och bio-energi. Här sker en imponerande  teknikutveckling och förnybar energin byggs nu ut i snabb takt. Det är frågan om en omfattande samhällsomställning mot hållbart resande, hållbar konsumtion och klimatsmart boende. Världen hur just börjat denna spännande resa. Följ denna utveckling på avsnitten Förnybar& fossil energi och Omställningen. Klimatfrågan följs av media, miljöaktivister, samhällsdebattörer och forskare, se avsnittet debatter och bloggar .

Klimatfrågan har blivit allmänt känd mycket tack vare Greta Tunberg som genom manifestationen FridaysforFuture fått stora delar av världens befolkning  och politiker att inse att det brådskar.