Om Klimatfrågan

Klimatavtalet i Paris är i hamn, nu hänger det på att alla länder minskar användningen av fossil energi 

 Ämnesområden  placeras i separata avsnitt för att underlätta för besökaren att snabbt hitta  information man söker, se menyerna överst.

Översikt av delhemsidor som menyerna leder till

Klimatstart Menyerna, se överst på denna startsida för dator, för mobil se under menyerna

Klimathotet ökar när Koldioxidhalten i atmosfären ökar och tiden börjar rinna ut. Utsläppen måste minska kraftigt de närmaste åren och närmar sig noll till 2050 .  Utvecklingen följer man i online mätningar oftast med satellit data (Uppvärmning, Havsnivåökning, glaciärminskning, extremväder, skogs och markbränder mm)

Klimatomställningen beskriver Hur vi skall minska växthusgaser

Anpassningen hur samhällen skyddar sig mot klimatförändring och hur allt måste göras

Hållbart klimat så att insatserna håller över tid

Förnybar& fossil energi Vi måste ersätta olja och kol med förnybar energi som vind-, sol- och bio-energi,  Det sker en imponerande  teknikutveckling, men  klimatexperter menar att det inte räcker.  Det krävs nu snabba, omfattande omställningar som berör alla jordens innevånare, städer, regioner och länder.

Biologiska mångfalden och artrikedomen är också hotad . Vi måste hålla oss inom de gränser som planeten klarar av att hantera. Försvinner insekter och djur är människosläktet hotat, då vi är helt beroende av deras tjänster som pollinering och växters och djurs bidrag till balans i naturen. Biologiska mångfalden har uppmärksammats de senaste åren av FN som ett lika stort hot som klimatet och finns därför som ett särskilt 

Parisavtalet IPCC och dess möten

Parisavtalet undertecknades under COP 21 mötet 12 dec 2015. Världens länder enades om  att uppvärmningen skall hållas under 2 grader och  sträva att begränsa den till 1,5 grader. 

IPCC:s hemsida finns en bra sammanställning av IPCC rapporter .

COP 25 i Madrid var en besvikelse då man inte kunde besluta  hur parterna ska kunna genomföra klimatåtgärder i andra länder och hur man ska bedriva utsläppshandel.

Cop 26 i Glaasgow  är på grund av pandemin flyttat från nov 2020 till nov 2021 i Glasgow. Nu hoppas alla, att ledamöterna skall komma överens om den globala koldioxidminskningen vid detta möte . 

Corona  påverkar kraftigt hela jordens klimatarbetet

Corona pandomin 2020 påverka klimatarbetet

 Naturvårdsverkets Panorama ger en bra översikt av det svenska klimat och miljöarbetet

Klimatfrågan följs av media, miljöaktivister, samhällsdebattörer och forskare, se avsnittet debatter och bloggar. Klimatfrågan har blivit allmänt känd mycket tack vare media och  Greta Tunberg som genom manifestationen FridaysforFuture fått stora delar av världens befolkning  och politiker att inse att det brådskar. Nu varnar även världens ledare och ekonomer och uttalar sig att det brådskar och är hög tid att agera se , Sammanfattning av Global risks reporav Worlds Economic forum.

En intressant Hemsida från USA  ClimateCentral  ger en sammanfattning av viktiga klimatdata till en del relaterade till USA, se även denna Climatereality 

Extrakt mars 2020 Som klimat forskare måste man våra kylig och berätta enkelt

 

 

Debatten med Klimatförnekarna

Två viktiga sammanställningar innehåller  information som klimatförnekare borde ta till sig. Varierande solintensitet triggar igång klimatförändringar som sedan förstärks av återkopplingseffekter och istider, välkänd kunskap för klimatforskare.

Det gäller att vara kritisk eftersom alarmister och klimatförnekare förekommer rikligt på nätet, se exempel på kritisk granskning av senaste artiklar  Climatefeedback.