Om Klimatfrågan

Klimatavtalet i Paris är i hamn, nu hänger det på att alla länder minskar användningen av fossil energi 

Målet med hemsidan är att på internet hitta relevant och aktuell information om Klimatfrågan. Ämnesområden  placeras i separata avsnitt för att underlätta för besökaren att snabbt hitta  information man söker, se menyerna överst.

Bakgrund Klimathot och hot mot Biologisk mångfald

Di 16 jan 2020 Sammanfattning av Global risks report  Nu varnar även ekonomer för klimatkrisen

Klimatavtalet undertecknades i oktober 2016. Världens länder har enats om  att uppvärmningen skall hållas under 2 grader och  sträva att begränsa den till 1,5 grader. Klimatmötet COP 25 i Madrid var en besvikelse då man inte kunde besluta hur  vi skall fördela utsläppsrätterna. Nu hoppas alla att vid nästa möte i COP 26 i Glasgow  nov 2020 skall ledamöterna komma överens om den globala koldioxidminskningen. 

Koldioxidhalten i atmosfären ökar och tiden börjar rinna ut.  Utsläppen måste minska kraftigt de närmaste åren och närmar sig noll till 2050.  Den här spännande kampen med tiden kan man följa på avsnitten Klimatomställningen (koldioxid reduktion) , Anpassningen (hur samhällen skyddar sig mot klimatförändring) och hur allt måste göras Hållbart (så att insatserna håller över tid). Hur det går visas i  Klimathotet (online mätningar oftast med satellit data ). Biologiska mångfalden och artrikedomen är också hotad . Vi måste ersätta olja och kol med förnybar energi som vind-, sol- och bio-energi se avsnitten Förnybar& fossil energi  Här sker en imponerande  teknikutveckling, men vissa klimatexperter menar att det inte räcker.  Det är frågan om en omfattande omställning som berör alla jordens innevånare världsdelar, länder regioner och byar. Klimatfrågan följs av media, miljöaktivister, samhällsdebattörer och forskare, se avsnittet debatter och bloggar .

Positiva nyheter 2019

SPMB dec 2019 41 positiva nyheter året 2019

Klimatfrågan har blivit allmänt känd mycket tack vare Greta Tunberg som genom manifestationen FridaysforFuture fått stora delar av världens befolkning  och politiker att inse att det brådskar.