Om Klimatfrågan

Klimatavtalet i Paris är i hamn, nu hänger det på att alla länder minskar användningen av fossil energi 

Målet med hemsidan är att på internet hitta relevant och aktuell information om Klimatfrågan. Ämnesområden  placeras i separata avsnitt för att underlätta för besökaren att snabbt hitta  information man söker, se menyerna överst.

Bakgrund:

Världens länder har enats att uppvärmningen skall hållas under 2 grader och man sträva att begränsa den till 1,5 grader. Dessutom skall länderna vart femte år från 2018 avstämma sina åtagande och se till att utsläppen av växthusgaser minskar enligt plan. Även om Parisavtalet hyllades som ett stort framsteg, menar kritiker att avtalet inte innehåller några bindande löften om hur mycket varje land skall minska användning av fossil energi. Risken är att man väljer fossila bränslen så länge de är billigast.

Eftersom koldioxiden har så lång uppehållstid i atmosfären kommer det ta tid innan halten till en början slutar växa och så småningom börjar minska. På sikt kommer detta förhoppningsvis leda till att temperaturen stabiliseras, glaciärerna  slutar smälta och havsnivån stabiliseras. Världens klimatforskare kommer noga följa denna klimatändring, som registreras med omfattande världsomspännande mätningar. Intresserade kan också under avsnittet Klimathotet följa dessa mätningar och analyser via hemsidor på internet.

Vi måste ersätta olja och kol med förnybar energi som vind-, sol- och bio-energi. Här sker en imponerande  teknikutveckling och förnybar energin byggs nu ut i snabb takt. Det är frågan om en omfattande samhällsomställning mot hållbart resande, hållbar konsumtion och klimatsmart boende. Världen hur just börjat denna spännande resa. Följ denna utveckling på avsnitten Förnybar& fossil energi och Omställningen.

Klimatfrågan följs av media, miljöaktivister, samhällsdebattörer och forskare, se avsnittet debatter och bloggar .

Klimatfrågan augusti , juni och December  2016