Om Klimatfrågan

Klimatavtalet i Paris är i hamn, nu hänger det på att alla länder minskar användningen av fossil energi 

Målet med hemsidan är att hjälpa läsaren att hitta relevant och aktuell information om Klimatfrågan. Ämnesområden  placeras i separata avsnitt för att underlätta för besökaren att snabbt hitta  information man söker, se menyerna överst.

Bakgrund Klimathot och hot mot Biologisk mångfald

Parisavtalet undertecknades under COP 21 mötet 12 dec 2015. Världens länder enades om  att uppvärmningen skall hållas under 2 grader och  sträva att begränsa den till 1,5 grader. IPCC Specialrapport 2018  beskriver olika alternativ att hålla sig inom målet 1,5 graders uppvärmning. Klimatmötet COP 25 i Madrid var en besvikelse då man inte kunde besluta  hur parterna ska kunna genomföra klimatåtgärder i andra länder och hur man ska bedriva utsläppshandel. Nu hoppas alla, att ledamöterna skall komma överens om den globala koldioxidminskningen vid nästa möte COP 26 i Glasgow, nov 2020 .

Koldioxidhalten i atmosfären ökar och tiden börjar rinna ut. Utsläppen måste minska kraftigt de närmaste åren och närmar sig noll till 2050 . Kampen med tiden kan man följa på avsnitten Klimathotet (online mätningar oftast med satellit data), Klimatomställningen (Hur vi skall minska växthusgaser) , Anpassningen (hur samhällen skyddar sig mot klimatförändring) och hur allt måste göras Hållbart (så att insatserna håller över tid).  

Biologiska mångfalden och artrikedomen är också hotad . Vi måste hålla oss inom de gränser som planeten klarar av att hantera. Försvinner insekter och djur är människosläktet hotat, då vi är helt beroende av deras tjänster som pollinering och växters och djurs bidrag till balans i naturen. Biologiska mångfalden har uppmärksammats de senaste åren av FN som ett lika stort hot som klimatet och finns därför som ett särskilt avsnitt, se Biologiska mångfalden

Vi måste ersätta olja och kol med förnybar energi som vind-, sol- och bio-energi, se avsnitten Förnybar& fossil energi  Det sker en imponerande  teknikutveckling, men  klimatexperter menar att det inte räcker.  Det krävs nu snabba, omfattande omställningar som berör alla jordens innevånare, städer, regioner och länder.

Kunskapen om det allvarliga läget ökar, men än syns inga tydliga tecken på att vi är på rätt väg för att rädda planeten

Klimatfrågan följs av media, miljöaktivister, samhällsdebattörer och forskare, se avsnittet debatter och bloggar. Klimatfrågan har blivit allmänt känd mycket tack vare media och  Greta Tunberg som genom manifestationen FridaysforFuture fått stora delar av världens befolkning  och politiker att inse att det brådskar. Nu varnar även världens ledare och ekonomer och uttalar sig att det brådskar och är hög tid att agera se , Sammanfattning av Global risks reporav Worlds Economic forum.

En intressant Hemsida från USA  ClimateCentral  ger en sammanfattning av viktiga klimatdata till en del relaterade till USA, se även denna Climatereality 

Extrakt mars 2020 Som klimat forskare måste man våra kylig och berätta enkelt

Debatten med Klimatförnekarna

Två viktiga sammanställningar innehåller  information som klimatförnekare borde ta till sig. Varierande solintensitet triggar igång klimatförändringar som sedan förstärks av återkopplingseffekter och istider, välkänd kunskap för klimatforskare.

Det gäller att vara kritisk eftersom alarmister och klimatförnekare förekommer rikligt på nätet, se exempel på kritisk granskning av senaste artiklar  Climatefeedback.