Om Klimatfrågan

Klimatavtalet i Paris är i hamn, nu hänger det på att alla länder minskar användningen av fossil energi 

 Ämnesområden  placeras i separata avsnitt för att underlätta för besökaren att snabbt hitta  information man söker, se menyerna överst.

Delhemsidor som menyerna leder till

 • Klimatstart Välj område  genom att klicka på någon meny överst på denna startsida för dator, för mobil se under menyerna
 • Klimathotet  Ökad Koldioxidhalt i atmosfären  driver  på klimatförändringarna . Tiden börjar rinna ut. Utsläppen måste minska kraftigt de närmaste åren och närmar sig noll till 2050.   Utvecklingen följer man i online mätningar oftast med satellit data (Uppvärmning, Havsnivåökning, Glaciärminskning, Reduktion av isyta i arktiska bassängen, Extremväder, Skogs och markbränder mm)
 • Klimatomställningen beskriver hur vi skall minska utsläppen av växthusgaser
 • Anpassningen hur samhällen skyddar sig mot klimatförändring 
 • Hållbart  Åtgärder mot klimatförändringar skall vara hållbara över tid
 • Förnybar& fossil energi Vi måste ersätta olja och kol med förnybar energi som vind-, sol- och bio-energi,  Det sker en imponerande  teknikutveckling, men  klimatexperter menar att det inte räcker.  Det krävs nu snabba, omfattande omställningar som berör alla jordens innevånare, städer, regioner och länder.
 • Biologiska mångfalden och artrikedomen är också hotad . Vi måste hålla oss inom de gränser som planeten klarar av att hantera. Försvinner insekter och djur är människosläktet hotat, då vi är helt beroende av deras tjänster som pollinering och växters och djurs bidrag till balans i naturen. Biologiska mångfalden har uppmärksammats de senaste åren av FN som ett lika stort hot som klimatet och finns därför som ett särskilt 

FN chef, Rockström och  den alltmer uppmärksammade klimatforskaren Friedrike Otto varnar  om klimatläget nov, dec 2020

Parisavtalet IPCC och dess möten

 • Natuvårdsverket Parisavtalet undertecknades under COP 21 mötet 12 dec 2015. Världens länder enades om  att uppvärmningen skall hållas under 2 grader och  sträva att begränsa den till 1,5 grader. 
 • IPCC:s hemsida finns en bra sammanställning av IPCC rapporter .
 • Naturvårdsverket pm COP möten  Kort om varje cop  16- 25 möten. Cop 25  i Madrid var en besvikelse då man inte kunde besluta  hur parterna ska kunna genomföra klimatåtgärder i andra länder och hur man ska bedriva utsläppshandel.
 • Cop 26 i Glaasgow  är på grund av pandemin flyttat från nov 2020 till nov 2021 i Glasgow. Nu hoppas alla, att ledamöterna skall komma överens om den globala koldioxidminskningen vid detta möte . 

Klimatförnekare och kritiken mot dem

Två viktiga sammanställningar innehåller  information som klimatförnekare borde ta till sig. Varierande solintensitet triggar igång klimatförändringar som sedan förstärks av återkopplingseffekter och istider, välkänd kunskap för klimatforskare.